Patolog (Patoloji Uzmanı) Kimdir? Ne İş Yapar?

Patoloji nasıl bir tıp alanı?

Bu sayfada yalnızca hastalara ve hasta yakınlarına “tıbbi patoloji” alanı ile bilgiler sunmak amaçlamaktadır. Hayvan ve bitki hastalıklarının patolojisi ve “patoloji”nin farklı bir kavram olarak söz konusu olabildiği diğer alanlar kapsam dışıdır. Kendine uzmanlık alanı seçmeye çalışan tıp öğrencilerinin, patoloji uzmanlık eğitimi hakkında buradakinden daha ayrıntılı bilgilere gereksinimi olacaktır. Ülkemizde patolojinin kısa bir tarihini de sitede bulabilirsiniz.

Kimler patolog olur?

Yalnızca tıp fakültesini bitirenler tıbbi patoloji uzmanı olabilirler. Tıp fakültesi mezunlarının yaklaşık %10-15 kadarı uzmanlık eğitimi yapabilmektedir. “Herkesin adını bildiği onca alan varken ve uzmanlık eğitimi (ihtisas) yapmak bu kadar zorken, 6 yıllık tıp eğitimini bitirenlerin bazılarını patolog olmaya yönelten nedir?” sorusunun yanıtı, kolay değildir. Bu sorunun yanıtı sitenin ziyaretçilerine bırakılmıştır!

Nasıl patolog olunur?

Ulusal ölçekte yapılan Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) sınavına giren tıp fakültesi mezunları, yapmak istedikleri ihtisasları ve bu ihtisası yapmak istedikleri kurumları belirtirler. Getirisi daha fazla olacağı düşünülen dallarda ve büyük kentlerdeki iyi isim yapmış eğitim hastanelerinin bölümlerinde ihtisas (uzmanlık eğitimi) yapmak için, daha çok puan kazanmak gerekir.

Patoloji uzmanlık eğitimi nasıl yapılır?

Geçerli mevzuata göre, patoloji uzmanlık eğitiminin süresi 4 yıldır. Bu sürenin sonunda, sınavlarda başarılı olanlar “tıbbi patoloji uzmanı” ünvanı alırlar. Bu mevzuatın uygulanmasına yakın zamanlarda başlanmıştır ve günümüzde ülkemizdeki patoloji uzmanlarının ve öğretim üyelerinin önemli bir kısmı 3 yıllık eğitimle uzman olmuştur. Avrupa ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletlerinde uzmanlaşma süresi 4-5 yıl kadardır.

Tıp fakültelerinde patoloji nasıl bir ders?

Fakülteler arasında program farklılıkları olmakla birlikte; patoloji, saat sayısı ve kapsam bakımından çoğu tıp fakültesinde en büyük ve ağır derslerden biridir. Bu derslerde; hastalıklı doku ve organların özellikleri hem teorik (ders) hem pratik (laboratuar) olarak öğretilir. Çoğu kurumda, başlangıçta organlardan bağımsız kavramlar öğretilir. Dersler ilerledikçe, belli organ ve dokulara özgü hastalıkların ayrıntılı anlatımlarına geçilir. Patoloji, YÖK mevzuatına göre “Cerrahi Tıp Bilimleri” arasında yer alır.

Patoloji uzmanı ne iş yapar?

Patoloji uzmanı, hastalıklı olduğu düşünülen doku ve organlardan çeşitli biçimlerde alınan örnekleri inceleyerek hastalıklara tanı koymaya çalışır. Bunun için rutin olarak kullanılan yöntem mikroskobik incelemedir. Patoloğun zamanının çoğu dokuları çıplak gözle ve mikroskopla inceleyip bu incelemeleri için raporlar hazırlamakla geçer. Çağdaş teknolojinin sağladığı pek çok olanak da patologlar tarafından kullanılabilmektedir. Bunlar arasında genetik ve moleküler biyoloji ile ilgili olanlar da bulunmaktadır.